Welkom op de kaartensite van Atie

Hier kunt u gratis wenskaarten als e-cards verzenden in de volgende categorie√ęn :


Beterschap
Bloemen
ChristelijkCondoleance
Dieren
DiverseGeboorteHuwelijk e.d.Jubileum
Kerst
Sterkte
Verjaardag
 

Gebruiksvoorwaarden

 1. Aanvaarding

  Door het gebruik van of bezoek aan deze website, of het verzenden van inhoud van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van deze website of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.
  De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. De eigenaar van deze website heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.
  U verbindt zich er onder meer toe om:
  1. de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt.
  3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van de eigenaar van kaartensitevanatie.nl, verbindt u zich er toe de eigenaar van kaartensitevanatie.nl te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van de eigenaar van kaartensitevanatie.nl als gevolg van een inbreuk hierop.
 3. Aansprakelijkheid

  De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De eigenaar van kaartensitevanatie.nl geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade (b.v. virussen) die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De eigenaar van kaartensitevanatie.nl kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 4. Links naar andere websites

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar van kaartensitevanatie.nl verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 5. Algemeen

  De eigenaar van kaartensitevanatie.nl heeft het recht om uw toegang tot de website, te beŽindigen naar eigen goeddunken, onmiddellijk en met of zonder reden.
  Alle correspondentie dient te velopen via : info(at )kaartensitevanatie.nl.